उत्पादनहरू

 • Paper holder ZJ-V5B (V6B)

  कागज होल्डर ZJ-V5B (V6B)

  M सममित संरचनाले उही समयमा दुई बन्डलहरू पनि स्थापना गर्न सक्दछ , कागज कुनै कामको लागि नहुने स्टपको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ mechanical कागज क्ल्याम्पि,, लिफ्टिंग, लुसन, अगाडि बढ्न, अनुवाद गतिमा परिवर्तन गर्न, आदि पूरा गर्न मेकानिकल ड्राइभ अपनाउँछ।
  ★ प्रत्येक

 • Paper holder ZJ-F

  कागज होल्डर ZJ-F

  M सममित संरचनाले उही समयमा दुई बन्डलहरू पनि स्थापना गर्न सक्दछ , कागज कुनै कामको लागि नहुने स्टपको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ mechanical कागज क्ल्याम्पि,, लिफ्टिंग, लुसन, अगाडि बढ्न, अनुवाद गतिमा परिवर्तन गर्न, आदि पूरा गर्न मेकानिकल ड्राइभ अपनाउँछ।
  ★ प्रत्येक